Život na tekutých pieskoch

440 strán | SK | pevná | 9788082302359

Knihy rozhovorov, ktoré robí Ján Štrasser, sa oplatí čítať z dvoch dôvodov: ak daného respondenta nepoznáte, alebo poznáte len veľmi málo, tak ho vďaka dôkladnému, chronologickému a skúmavému Jánovmu vypytovaniu spoznáte. Ak ale už respondenta poznáte dobre, aj tak v rozhovore nájdete niečo, čo ste predtým nevedeli, pretože Štrasser neostáva na povrchu a dokáže sa dostať ľuďom pod kožu.

Kniha rozhovorov Štrassera s Martinom M. Šimečkom má viac než 400 strán, ale nudiť sa nebudete, nakoľko Štrasser je, ako vždy, výborne pripravený a Šimečka patrí k popredným domácim, ale aj stredoeurópskym intelektuálom. Syn disidenta, vynikajúci športovec, spisovateľ, bývalý šéfredaktor a novinár, komentátor, napoly Čech a napoly Slovák.

Tí, ktorí čítali knižné eseje Medzi Slovákmi, Telesná výchova, či denníkový záznam Príhody tuláka po Slovensku, o kľúčových udalostiach Šimečkovho života, jeho postojoch, názoroch a hodnotách dobre vedia. Tých, ktorí sa k nim ešte nedostali, môže motivovať práve táto obsiahla kniha rozhovorov.

Od detstva v rodine spisovateľa a disidenta a učiteľky angličtiny, cez vybranú základnú školu, neprijatie na gymnázium z politických dôvodov, výnimočný športový talent, potrestanie vojenčinou, stretávanie sa s disidentmi a intelektuálmi minulého režimu, až po revolúciu, kariéru šéfredaktora, popredného novinára a pozíciu dôležitého komentátora a pozorovateľa diania nášho domáceho, ale i zahraničného spoločenského diania - Štrasser so Šimečkom prechádza jeho životom, ale aj poslednými šiestimi dekádami naozaj dôkladne.

Jeho intelektuálny a hodnotový prínos je pre našu krajinu veľký a úplne docenený možno bude až s odstupom času. Šimečka totiž dokáže písať tak, ako nikto iný, no zároveň tak, že mu môže porozumieť každý. Verím, podobne ako istý český historik, že „nejlepší léta má jěště před sebou.“