Ja a My

180 strán | SK | pevná | 9788082301772

Knihy rozhovorov, zvlášť medzi dobrými priateľmi, majú jedno úskalie, ktorým je, že dobrí priatelia sa zvyknú rozprávať o veciach, ktoré spolu prežili a ktoré im prídu zaujímavé, no to automaticky neznamená, že to bude zaujímavé aj pre čitateľov.

Kniha rozhovorov medzi psychiatrom Petrom Pöthem a sociológom Fedorom Gálom však, našťastie, predstavuje výnimku a témy, ktoré obaja rozvíjajú a myšlienky, ktoré si medzi sebou vymenili, stoja za úvahu aj prečítanie.

V jednotlivých kapitolách Fedor a Peter prechádzajú témami ako napr. vzťahy s matkou a otcom, vzormi v detstve a dospelosti, udalosťami, ktoré formujú naše JA, prenosom traumy v osude jednotlivca, ale i spoločnosti a národa, otázkami o nevyhnutnosti opakovania chýb našich predkov, či rasizmom v Čechách a na Slovensku, alebo faktormi, ktoré určujú pocit našej národnej, alebo inej identity.

Kým Gál je vyštudovaný sociológ a predmetom jeho profesného záujmu je spoločnosť, Pöthe ako psychiater je zameraný na jednotlivca a najmä tento rozmer dodáva okrem priateľstva oboch mužov rozhovoru dobrú dynamiku. Raz je jeden predmetom skúmania toho druhého, inokedy opačne, alebo je v istých častiach rozhovoru cieľom oboch premyslieť, kam smeruje súčasná spoločnosť.

Leitmotívom knihy je ale azda myšlienka, ktorá sa v priebehu rozhovorov opakovane vracia, že jednotlivec môže, buď aktívnym sociálnym učením, alebo počúvaním a snahou pochopiť toho druhého, meniť jednak svoj vnútorný svet, ale aj pomáhať iným a tak napokon meniť aj svet okolo seba.

Citlivé, hlboké a vnímavé rozovory, aké obsahuje aj táto kniha, potrebujeme vo svojich životoch ako soľ, pretože nám umožňujú lepšie pochopiť seba a ľudí, ktorí sú nám blízki, ako aj komplikovaný svet okolo nás.

Napokon, ako v úvode píše Gál, rozprávať sa treba, kým je čas a priestor, pretože nevieme, koľko času nám ešte ostáva, nakoľko „druhý breh“ je už na dohľad.