Rieka vedomia

216 strán | SK | mäkká | 9788082072337

Kniha Rieka vedomia anglického neurológa a úspešného spisovateľa Olivera Sacksa je poslednou knihou, ktorú Sacks stihol pred svojou smrťou premyslieť a pripraviť, no už nie dokončiť. Ide o výber jeho esejí z oblasti evolúcie, botaniky, chémie, medicíny, neurovedy a umenia.

Sacks bol ohromne zvedavý človek, ktorý sa živo zaujímal o bádanie a vedecký progres v mnohých odboroch a táto kniha je toho živým dôkazom. Pohybuje sa plynule medzi opisom Freudových neurologických začiatkov, oslavou myslenia dážďovky, zamýšľania sa nad rýchlosťou plynutia času u niektorých jeho pacientov, či vysvetlenia dôležitosti Darwinovej botanickej práce, alebo toho, ako si naša pamäť prisvojuje cudzie myšlienky.

Rieku vedomia si zrejme o čosi viac užijú ľudia, ktorí sa orientujú v nejakej z prírodných vied, alebo sa o ne živo zaujímajú, ale v princípe je určená aj pre širšie publikum.

Okrem Sacksovej zanietenosti pre poznanie ako také je na ňom príjemná aj jeho empatia s rôznymi pacientmi, ich diagnózami a príbehmi, ktoré mu neslúžia len ako netradičné príklady rôznych chorôb, ale vníma za nimi ich ľudský rozmer a najmä sa ich vášnivo snaží zasadiť do mozaiky väčších rozmerov, ktorá by jemu i nám umožnila pochopiť, prečo sa daná porucha vyskytuje a ako ju možno vyliečiť.

Bez ohľadu na prírodovedné zameranie má Rieka vedomia najmä humanistický rozmer, pretože nám dôvtipne ukazuje krehkosť ľudskej mysle a tela, ale aj našu pozíciu a možnosti vzájomnej symbiózy v rámci hierarchie živočíšneho sveta.