História pre zaneprázdnených 2

440 strán | SK | pevná | 9788082680624

Ako už názov titulu naznačuje, História pre zaneprázdnených je určená tým, ktorí sa zaujímajú o dejiny, no nemajú až toľko voľného času, koľko by spoznávaniu dejín chceli naozaj vyhradiť.

Stojí za ním kolektív rôznych slovenských autorov a autoriek a pozostáva z takmer šesťdesiatich textov rozčlenených do niekoľkých tematických celkov (antihrdinovia, historické otázniky, ženy v dejinách, mýty a symboly, vojnové dejiny, atd.)

Jednotlivé texty možno čítať v ľubovoľnom poradí, čo je v súlade s cieľovou skupinou knihy, avšak ich odborná úroveň, aj snaha o hlbšie vysvetlenie súvislostí je prítomná naprieč celou knihou, čo je výborné. Môžete si teda vybrať, čo konkrétne budete čítať, ale všetky texty si držia svoj odborný ráz.

Výborným textom je napríklad exkurz do koloniálnej histórie Francúzska a otázka, či jeho národný futbalový tím ešte možno považovať za „francúzsky“ (kvôli mnohým futbalistom čiernej pleti). Francúzska elita, nacionalisti a intelektuáli sa nad tým môžu pohoršovať, no pravdou je, že to boli Francúzi, kto sa snažil integrovať milióny Afričanov do svojho koloniálneho impéria a následne sa milióny Afričanov snažili integrovať do Francúzska. Zloženie národného tímu nie je teda ničím iným, než dôsledkom koloniálnej politiky Francúzska.

Iným zaujímavým textom je zamyslenie nad smrtiacou silou praku, ktorý trochu nespravodlivo stojí v tieni lukov, šípov, mečov a sekier. Achájci po troche tréningu dokázali z praku strieľať rýchlosťou 100 km/h, čo stačí na ťažké zranenie, a niekedy aj smrť. Známy biblický príbeh o Dávidovi a Goliášovi je napísaný tak, akoby Dávid šiel do boja „len“ s prakom, no podľa dnešných testovaní možno dobre vystrelený kameň porovnať s nábojom z malej pištole.

Z kategórie záhad ostáva naďalej záhadou štvorec SATOR, ktorý sa našiel na viacerých miestach (Pompeje, Sýria, Anglicko). Jeho účel aj pôvod je nejasný. Obsahuje päť slov vo forme palindrómu, teda ich možno čítať aj sprava doľava. V prípade tohto štvorca aj zhora nadol a opačne. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o tajný symbol raných kresťanov, nakoľko 25 písmen vo štvorci sa dá preskupiť do tvaru kríža z písmen PATER NOSTER. Ide ale len o teóriu a pátranie po jeho skutočnom význame pokračuje.

Celkovo je druhý diel Histórie pre zaneprázdnených veľmi podareným čítaním, tematicky dobre vyladený a človek sa z neho všeličo dozvie.

Napríklad aj to, že s tými prakmi naozaj nie sú žiadne žarty.