Náčelník

288 strán | CZ | pevná | 9788076701205

Aleš Palán je známy český spisovateľ a autor úspešných kníh rozhovorov o ľuďoch na okraji spoločnosti (Raději zešílet v divočině, Robinsoni a donkichoti). Miloslav Nevrlý je zasa autorom legendárnej knihy Karpatské hry, prírodovedcom a nadšeným pútnikom po českých, slovenských, rumunských (a všelijakých iných) horách.

Keď Palán robil online anketu a pýtal sa ľudí, ktorá kniha ich ovplyvnila najviac v živote, jednoznačne najviac odpovedí odkazovalo na Karpatské hry. Tie nemožno jednoznačne charakterizovať, pretože sa vymykajú bežnej literárnej skúsenosti, no isté je, že zasiahli tisíce ľudí v niekdajšom Československu.

Kniha Náčelník je obsiahlym, pútavým a úprimným rozhovorom, ktorý Nevrlý po viacerých odmietnutiach napokon Palánovi dal a je to skvelé čítanie, pretože Palán sa, ako vždy, na rozhovor dôkladne pripravil a postupne nás prevedie prakticky celým Nevrlého životom.

Ten by vydal na oveľa viac, ako len na jednu knihu, nakoľko opis mnohých dobrodružných výprav, ktoré Nevrlý absolvoval, je v knihe značne okresaný (jednak kvôli miestu a jednak preto, že Nevrlý často rád hovorí stručne). Nevrlého život a jeho kľúčové skúsenosti boli totiž boli vyformované lesmi, horami, horskými hrebeňmi, dolinami, rašeliniskami, netopierými jaskyňami, lúkami a tajomnými zákutiami rumunských Karpát, Jizerských hor, Labského údolí, Veľkej Fatry, Polonín, či Gemera.

Spôsob, akým potom Nevrlý tlmočil svoje skúsenosti z mnohotýždňových vandrov (často absolvovaných sólo) v knihách ako Karpatské hry, Kniha o jizerských horách, alebo Nejkrásnejší sbírka, mal na mnohých čitateľov transformatívny účinok a často čosi ako spirituálny presah.

Preto je výborné, že vďaka Palánovej dôslednosti sa o Nevrlom dozvedáme viac a máme možnosť nahliadnuť do jeho životného príbehu.

Vlastne bol už najvyšší čas, lebo Nevrlý mal pred pár dňami 90 rokov a ako sám hovorí, čoskoro ho čaká jeho už naozaj posledná výprava, na jediné miesto, kde sa raz vydáme všetci.