Kúsky reality

260 strán | Sk | pevná | 9788055663876

Je dobré, keď o fyzike vychádzajú populárno-vedecké knihy, pretože zo všetkých vied, ktoré opisujú svet okolo nás, mu fyzika rozumie asi najlepšie (v zmysle, do najväčšej hĺbky) a rozumieť svetu okolo je niečo, čo by sa nám do života mohlo hodiť.

Kúsky reality od fyzika Samuela Kováčika na prvý pohľad budia dojem ľahkého a populárneho (do MHD, do postele pred spaním) čítania, ale, našťastie, s knihou sa treba trochu potrápiť. Je to skôr veľmi-veľmi zjednodušená, ale predsa len učebnica, čosi ako učebnica pre fyzikov-laikov a nadšencov, ktorí sa chcú čosi dozvedieť o dvoch kľúčových veciach v našom svete, konkrétne čase a priestore.

Ak budete čítať kapitolky jednotlivo po poradí, môže toho byť naraz príliš veľa, takže dávkovať si ich postupne bude možno múdrejšie. Taktiež môžete sem-tam niečo preskočiť (hoci Kováčik sa naozaj snaží, aby na seba plynule nadväzovali) a pokračovať v tom, čo vás zaujíma najviac.

Ja osobne som si overil, či som si správne pamätal všetko podstatné o Einsteinovi a potom som preskočil ku Planckovi, Schrödingerovi, duálnej povahe svetla (vlnovočasticovej), dvojštrbinovému experimentu a celkovo ku kapitolám ohľadne kvantovej fyziky. Tam, ako raz povedal R. Feynmann, platí, že kto tvrdí, že rozumie kvantovej fyzike, nerozumie slovu rozumieť.

Zaujímavosťou na knihe je fakt, že vpredu ani vzadu nenájdete obsah, takže ak si chcete voľačo rýchlo dohľadať, treba poctivo listovať a hľadať. Mne sa to stalo niekoľkokrát a namiesto nájdenia toho, čo som chcel, som sa začítal do toho, čo som práve otvoril.

Nemal som ale pocit straty času, čo je to len ďalší dôkaz toho, že čas je naozaj relatívny a pri dobrej knihe, zvlášť o fyzike, sa neriadi našimi hodinkami, ale záleží len na tom, či je to dobre napísané a či sa vďaka tomu niečo nové dozviem. Oboje sa podarilo.