Veľkosť

288 strán | SK | pevná | 9788082422026

V žánri kníh, ktoré syntetizujú doposiaľ nahromadené vzdelanie a tým prinášajú nový uhol pohľadu na veci (a často aj prekvapivo nové poznatky) je špičkou kanadský vedec českého pôvodu Václav Smil. Po bestselleri Ako naozaj funguje svet prichádza Smil s knihou s trochu lakonickým názvom Veľkosť, no ide o veľmi rozmanitú, dobre číslami doloženú a dôvtipnú cestu po našom svete, ktorá pátra po príčinách rôznych veľkostí rôznych vecí a snaží sa ich porovnať a vysvetliť.

Ako totiž Smil v desiatich slovách na konci knihy sumarizuje: veľkosť, vo vesmíre všadeprítomná skalárna veličina, je mierou všetkých vecí.

Je to vskutku tak a Smil nás doslova zasypáva stovkami príkladov, ktoré nám hovoria o tom, aká je povaha nášho sveta. Dnešná kapacita najväčšej vodnej elektrárne je 600-krát väčšia, ako tej v roku 1900. Objem vysokých pecí vzrástol desaťnásobne (a tým pádom aj bezprecedentné množstá železa, ktoré produkujeme). Dokážeme postaviť deväťnásobne vyššie mrakodrapy, ako kedysi.

Prvé masovo vyrábané auto, Ford T, mal výkon 15 kw a asi pol tony. V USA patrí dnes medzi najobľúbenejšie autá Chevrolet Suburban, s výkonom 265 kw a váhou 2,5 (!) tony. Ak ešte ostaneme v Amerike, koncom 40-tych rokov mali priemerné chladničky objem asi 226 litrov. Dnešné najpredávanejšie modely majú objem medzi 600 a 700 litrami.

Ak sa pozrieme do vesmíru, Kepler začiatkom 17. storočia odhadol polomer vesmíru na cca 2,8 bilióna kilometrov. Dnes vieme, že vďaka rozpínaniu vesmíru sú od nás najkrajnejšie hviezdy asi 47,8 miliardy svetelných rokov. To je rozdiel asi 15 rádov. O toľko sme museli len za 400 rokov prehodnotiť svoje predstavy o veľkosti vesmíru.

V inej kapitole Smil uvádza celkom vtipné súvislosti medzi telesnou výškou a školskými výsledkami, ale aj šancou riadiť veľkú firmu. Podľa veľkej britskej štúdie sa ukazuje, že vyššie deti majú lepšie výsledky v rôznych druhoch testov a zaujímavý príklad zo Švédska hovorí, že manažéri firiem s hodnotou nad 10 mld. švédskych korún boli v priemere o tri cm vyšší ako manažéri firiem s nižšou hodnotou.

Ak ide o ľudské telo a metabolizmus, v suchších a horúcich lokalitách je výhodné mať dlhšie nohy, lebo to poskytuje väčšiu plochu pre ochladenie tela odparením.

Smil tiež uvádza do kontrastu, že dnešná veľkosť nasich miest, áut, obrazoviek, motorov, či turbín je možná najmä vďaka miniaturizácii elektroniky ako tranzistory, obvody, či mikroprocesory.

Je to teda naozaj tak, že fenomén veľkosti rámcuje a definuje náš každodenný život na prakticky všetkých úrovniach. Je dobré to brať do úvahy, zvlášť v dobe, ktorá vďaka technickým možnostiam dokáže ponúknúť absurdne veľké, alebo absurdne malé produkty bez ohľadu na to, či sú pre nás aj naozaj dobré.