Zpověd farářky

264 strán | CZ | pevná | 9788020462077

V poslednej dobe vychádza veľa kníh rozhovorov s rôznymi duchovnými. Mnohé sú inšpiratívne, niektoré pomenej, niektoré v zásade nič zaujímavé a nové neprinesú. Kniha Zpověd farářky sa z toho radu úplne vymyká a je to od začiatku do konca nielen povzbudivé, ale aj prekvapivé čítanie.

Martina Viktore Kopecká pracovala kedysi v korporáte, no práca jej nedávala zmysel. Pustila sa do teológie, začala pomáhať v kostole a študovať terapiu. Napokon zakotvila v Československej cirkvi husitskej ako farárka a vedie život diametrálne odlišný od toho predošlého.

Celý český národ udivila účasťou v tanečnej súťaži StarDance (obdoba nášho Let´s Dance), ktorú takmer vyhrala a ako v rozhovore hovorí, cirkvi urobila najlepšie možné PR (chce naozaj dávku fantázie predstaviť si, že by to bolo možné aj na Slovensku).

Tanec jej otvoril nové vnímanie života a metaforu tanca sa nebojí použiť ani pre naše prežívanie vzťahu s Bohom, našu vieru a náš duchovný život. Je to pohyb a tanec zároveň, cesta, na ktorej sme všetci spoločne.

Kopecká sa v knihe nevyhýba ani témam, ktoré stále v časti českej, o to viac slovenskej, spoločnosti môžu pôsobiť kontroverzne. Otvorene napríklad hovorí, že nie každé manželstvo má zmysel za každú cenu udržiavať, ak naozaj nefunguje. Zároveň sa v jednej z kapitol verejne priznáva k tomu, že je zamilovaná do ženy, s ktorou nie je v žiadnom úradnom ani cirkevnom zväzku.

Okrem toho sú jej pohľady na témy viery, bolesti, straty, ale aj nádeje a radosti hlboko ľudské, úprimné a motivujú k prehodnoteniu našich vlastných stanovísk.

Takýchto úprimných farárskych spovedí by mohlo byť určite viac.